صفحه نخست   >   آرشیو ابزارهای تریدر   >  مشاهده ابزار تریدر

بخش های ابزار تریدر

اندیکاتورها Indicators

 MadroGoldenFilter

  • تاریخ ارسال: سه شنبه 23 اسفند 1390
  • نام بخش: اندیکاتورها Indicators
  • ارسال کننده: FX-Ebook
  • موضوع: MadroGoldenFilter پوینت
  • هزینه دانلود: 1 پوینت
  • تعداد دانلود: 29
  • تعداد بازدید: 5114
  • توضیحات: MadroGoldenFilter این اندیکاتور از سه حالت مختلف که بین اجزای مختلفش شکل می گیرد 4 حالت استراتژی را ایجاد می کند. روند شکسته: حالت خرید: شکست خط روند نزولی، بالاتر قرار داشتن میانگین متحرک با دوره زمانی 9 نسبت به میانگین متحرک با دوره زمانی 30، بیشتر بودن شتاب حرکتی قیمت(مومنتوم) از عدد 100 حالت فروش: شکست خط روند صعودی، پایین تر قرار داشتن میانگین متحرک با دوره زمانی 9 نسبت به میانگین متحرک با دوره زمانی 30، کمتر بودن شتاب حرکتی قیمت(مومنتوم) از عدد 100 روند طلایی: حالت خرید: شکست خط ر

© 2019 Your company. All rights reserved.