صفحه نخست   >   آرشیو کلاس ها  >  مشاهده جزئیات

 ویدیوی استراتژی کاربردی باینری-Fix-Contracts

  • تاریخ ایجاد: دوشنبه 1 مهر 1398
  • نام بخش: webinar
  • نام استاد: مهدی تات
  • هزینه ثبت نام: 50 پوینت
  • مدت کلاس: 200 روز
  • تعداد درس 1
  • تعداد آزمون 0
  • تعداد دانش آموزان 282
  • توضیحات: -
  • قوانین -

© 2019 Your company. All rights reserved.