صفحه نخست   >  آرشیو کلاس ها

 ویدیوهای روانشناسی و شبیه سازی کندل

 • نام بخش: webinar
 • نام استاد: استاد دهقانی
 • هزینه ثبت نام: 100 پوینت
 • مدت کلاس: 0 روز
 • توضیحات: 4 جلسه
...بیشتر

 روانشناسی و شبیه سازی کندل ها

 • نام بخش: webinar
 • نام استاد: استاد دهقانی
 • هزینه ثبت نام: 50 پوینت
 • مدت کلاس: 200 روز
 • توضیحات: - نگاهی متفاوت به نمودارهای کندلی و درک صحیح کندلها از منظر علم اقتصاد - توانایی ترسیم و شبیه سازی کندل بعدی در بازار بهمراه سناریوهای احتمالی آن
...بیشتر

 ویدیوی استراتژی کاربردی باینری-Fix-Contracts

 • نام بخش: webinar
 • نام استاد: مهدی تات
 • هزینه ثبت نام: 50 پوینت
 • مدت کلاس: 200 روز
 • توضیحات: -
...بیشتر

 استراتژی کاربردی باینری-Fix-Contracts

 • نام بخش: webinar
 • نام استاد: مهدی تات
 • هزینه ثبت نام: 10 پوینت
 • مدت کلاس: 1 روز
 • توضیحات: -
...بیشتر

© 2019 Your company. All rights reserved.