صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 03. Alpari Internal Transfer(EN)V1.2

 • نام بخش: راهنماهای بروکر آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: انتقال داخلی در کابین شخصی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 15
 • تعداد بازدید: 394
...بیشتر

 02. OpeningNewAccount(EN)V1.2

 • نام بخش: راهنماهای بروکر آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: باز کردن حساب تجاری جدید
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 16
 • تعداد بازدید: 436
...بیشتر

 01. MyalpariOpening (EN)V1.3

 • نام بخش: راهنماهای بروکر آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: باز کردن کابین شخصی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 16
 • تعداد بازدید: 414
...بیشتر

 00. FAQ(1.3)

 • نام بخش: راهنماهای بروکر آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: سوالات متداول
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 24
 • تعداد بازدید: 414
...بیشتر

 آموزش فارسی CCI

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am1983
 • موضوع: CCI
 • هزینه دانلود: 3 پوینت
 • تعداد دانلود: 107
 • تعداد بازدید: 480
...بیشتر

 آموزش فارسی RSI-2

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am1983
 • موضوع: RSI
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 108
 • تعداد بازدید: 418
...بیشتر

 chart patterns

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am1983
 • موضوع: الگوهای نمودار قیمت
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 76
 • تعداد بازدید: 420
...بیشتر

 candlesticks charting basics

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am83
 • موضوع: candle sticks
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 50
 • تعداد بازدید: 412
...بیشتر

 10 کلید ترید موفق

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am83
 • موضوع: آموزش فارکس
 • هزینه دانلود: 3 پوینت
 • تعداد دانلود: 163
 • تعداد بازدید: 508
...بیشتر

 فیبوناچی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am83
 • موضوع: فیبوناچی
 • هزینه دانلود: 3 پوینت
 • تعداد دانلود: 130
 • تعداد بازدید: 452
...بیشتر

 دایورجنس ها

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: am83
 • موضوع: دایورجنس
 • هزینه دانلود: 3 پوینت
 • تعداد دانلود: 75
 • تعداد بازدید: 442
...بیشتر

 Jake Bernstein - The Compleat Day Trader Vol II

 • نام بخش: Technical
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: Jake Bernstein - The Compleat Day Trader Vol II
 • هزینه دانلود: 1 پوینت
 • تعداد دانلود: 70
 • تعداد بازدید: 554
...بیشتر

 Jake Bernstein - The Compleat Day Trader Vol I

 • نام بخش: Technical
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: Jake Bernstein - The Compleat Day Trader Vol I
 • هزینه دانلود: 1 پوینت
 • تعداد دانلود: 41
 • تعداد بازدید: 538
...بیشتر

 Jake Bernstein - Dearborn Trade Publishing - No Bull Investing

 • نام بخش: Money managment
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: Jake Bernstein - Dearborn Trade Publishing - No Bull Investing
 • هزینه دانلود: 1 پوینت
 • تعداد دانلود: 30
 • تعداد بازدید: 547
...بیشتر

 Jack Schwager - The New Market Wizards

 • نام بخش: Technical
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: Jack Schwager - The New Market Wizards
 • هزینه دانلود: 1 پوینت
 • تعداد دانلود: 15
 • تعداد بازدید: 544
...بیشتر

© 2019 Your company. All rights reserved.