صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 معامله با الگوهای شمعی بوسیله میانگین‌های متحرک

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: میانگین‌های متحرک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 356
 • تعداد بازدید: 463
...بیشتر

 استفاده از باند بولینگر و استوکستیک همراه با رفتار قیمت

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: اندیکاتورهای باند بولینگر و استوکستیک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 323
 • تعداد بازدید: 474
...بیشتر

 سادگی استفاده از استراتژی معاملاتی روند

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: استراتژی معاملاتی روند
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 381
 • تعداد بازدید: 478
...بیشتر

 فرشته معامله‌گر من - داستان بازی مزایده پیپ

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: اشتباهات معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 250
 • تعداد بازدید: 364
...بیشتر

 7 عادت یک معامله‌گر بسیار موفق

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: عادات موفقیت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 278
 • تعداد بازدید: 386
...بیشتر

 معایب انجام معامله با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: معایب تحلیل تکنیکال
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 160
 • تعداد بازدید: 334
...بیشتر

 چهار باور خودمحدودکننده که عملکرد معاملاتی شما را نابود می‌کند

 • نام بخش: روانشناسی
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: باورهای خودمحدودکننده
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 391
 • تعداد بازدید: 595
...بیشتر

 25 قانون برای انضباط در معاملات روزانه

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: انضباط معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 304
 • تعداد بازدید: 461
...بیشتر

 طرح معاملاتی: نحوه مدیریت سرمایه و ریسک

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: طرح معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 220
 • تعداد بازدید: 378
...بیشتر

 تشخیص روند: روشی سریع، دقیق و مؤثر

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: تشخیص روند
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 322
 • تعداد بازدید: 494
...بیشتر

 معامله در ذهن - 10 راه برای تمرکز، مخصوص معامله‌گران اینترنتی

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: تمرکز در معامله‌گری
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 231
 • تعداد بازدید: 432
...بیشتر

 حجم و واگرایی: نان شب معامله‌گر

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: حجم و واگرایی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 284
 • تعداد بازدید: 477
...بیشتر

 05. PAMM(Investor)(EN)V2.0

 • نام بخش: کابین جدید آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: 05. PAMM(Investor)(EN)V2.0
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 147
 • تعداد بازدید: 721
...بیشتر

 04. PAMM(Manager)(EN)V2.0

 • نام بخش: کابین جدید آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: 04. PAMM(Manager)(EN)V2.0
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 115
 • تعداد بازدید: 500
...بیشتر

 33. BinaryOptions (V2.0)

 • نام بخش: کابین جدید آلپاری
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: معاملات BinaryOptions
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 139
 • تعداد بازدید: 563
...بیشتر

© 2019 Your company. All rights reserved.