صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 مدیریت سرمایه و کنترل ریسک برای معامله‌گران

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 437
 • تعداد بازدید: 569
...بیشتر

 فرشته معامله‌گر من - داستان بازی مزایده پیپ

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: اشتباهات معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 250
 • تعداد بازدید: 364
...بیشتر

 7 عادت یک معامله‌گر بسیار موفق

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: عادات موفقیت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 278
 • تعداد بازدید: 386
...بیشتر

 25 قانون برای انضباط در معاملات روزانه

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: انضباط معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 304
 • تعداد بازدید: 461
...بیشتر

 طرح معاملاتی: نحوه مدیریت سرمایه و ریسک

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: طرح معاملاتی
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 220
 • تعداد بازدید: 378
...بیشتر

 معامله در ذهن - 10 راه برای تمرکز، مخصوص معامله‌گران اینترنتی

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: تمرکز در معامله‌گری
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 231
 • تعداد بازدید: 432
...بیشتر

 سوالات آماده شدن برای ریسک

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: سوالات آماده شدن برای ریسک
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 95
 • تعداد بازدید: 586
...بیشتر

 فهرستی که به شما کمک می کند

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: فهرستی که به شما کمک می کند
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 165
 • تعداد بازدید: 594
...بیشتر

 مبانی مدیریت سرمایه

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: مبانی مدیریت سرمایه
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 168
 • تعداد بازدید: 583
...بیشتر

 کنترل احساسات

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: کنترل احساسات
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 160
 • تعداد بازدید: 576
...بیشتر

 120 تذکر برای تریدرهای حرفه ای

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: 120 تذکر برای تریدرهای حرفه ای
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 288
 • تعداد بازدید: 628
...بیشتر

 نکته هایی پیرامون ترید

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: نکته هایی پیرامون ترید
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 118
 • تعداد بازدید: 533
...بیشتر

 خلاصه ای از کتاب معامله با تمرکز

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: خلاصه ای از کتاب معامله با تمرکز
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 145
 • تعداد بازدید: 559
...بیشتر

 معامله در ذهن

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: معامله در ذهن
 • هزینه دانلود: 2 پوینت
 • تعداد دانلود: 113
 • تعداد بازدید: 548
...بیشتر

 خلاصه کتاب معامله گری برای زندگی

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: FX-Ebook
 • موضوع: خلاصه کتاب معامله گری برای زندگی
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 120
 • تعداد بازدید: 586
...بیشتر
123 >

© 2019 Your company. All rights reserved.