صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 استراتژی معامله با فرکتال ها

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 263
 • تعداد بازدید: 422
...بیشتر

 استراتژی POP N Stop

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 371
 • تعداد بازدید: 405
...بیشتر

 استراتژی کندل چکش در آغاز بازار

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 269
 • تعداد بازدید: 279
...بیشتر

 استراتژی همپوشانی فیبوناچی دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 237
 • تعداد بازدید: 246
...بیشتر

 استراتژی فیبوناچی و خطوط پیووت

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 375
 • تعداد بازدید: 375
...بیشتر

 استراتژی استوتاستیک دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 130
 • تعداد بازدید: 246
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner reversal

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 55
 • تعداد بازدید: 175
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 59
 • تعداد بازدید: 140
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 46
 • تعداد بازدید: 121
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر مورد استفاده در بازار فارکس و در سال 2019 است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 80
 • تعداد بازدید: 139
...بیشتر

 مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل موج

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: امواج الیوت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 400
 • تعداد بازدید: 484
...بیشتر

 معامله با الگوهای شمعی بوسیله میانگین‌های متحرک

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: میانگین‌های متحرک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 356
 • تعداد بازدید: 463
...بیشتر

 استفاده از باند بولینگر و استوکستیک همراه با رفتار قیمت

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: اندیکاتورهای باند بولینگر و استوکستیک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 323
 • تعداد بازدید: 474
...بیشتر

 سادگی استفاده از استراتژی معاملاتی روند

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: استراتژی معاملاتی روند
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 381
 • تعداد بازدید: 478
...بیشتر

 معایب انجام معامله با استفاده از تحلیل تکنیکال کلاسیک

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: معایب تحلیل تکنیکال
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 160
 • تعداد بازدید: 334
...بیشتر
123456 >

© 2019 Your company. All rights reserved.