صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 راهنمای درخواست برداشت از حساب

 • نام بخش: فایل‌های راهنما
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: درخواست برداشت از حساب
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 453
 • تعداد بازدید: 360
...بیشتر

 راهنمای درخواست افزایش پوینت

 • نام بخش: فایل‌های راهنما
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: درخواست افزایش پوینت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 777
 • تعداد بازدید: 541
...بیشتر

 استراتژی معامله با فرکتال ها

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 212
 • تعداد بازدید: 319
...بیشتر

 استراتژی POP N Stop

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 291
 • تعداد بازدید: 307
...بیشتر

 استراتژی کندل چکش در آغاز بازار

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 224
 • تعداد بازدید: 201
...بیشتر

 استراتژی همپوشانی فیبوناچی دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 189
 • تعداد بازدید: 168
...بیشتر

 استراتژی فیبوناچی و خطوط پیووت

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 309
 • تعداد بازدید: 279
...بیشتر

 استراتژی استوتاستیک دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 108
 • تعداد بازدید: 169
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner reversal

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 45
 • تعداد بازدید: 125
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 48
 • تعداد بازدید: 85
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 40
 • تعداد بازدید: 79
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر مورد استفاده در بازار فارکس و در سال 2019 است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 64
 • تعداد بازدید: 95
...بیشتر

 مدیریت سرمایه و کنترل ریسک برای معامله‌گران

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 398
 • تعداد بازدید: 494
...بیشتر

 مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل موج

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: امواج الیوت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 361
 • تعداد بازدید: 444
...بیشتر

 Quantitative Trading

 • نام بخش: Technical
 • ارسال کننده: soltani128
 • موضوع: Quantitative Trading
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 167
 • تعداد بازدید: 360
...بیشتر

© 2019 Your company. All rights reserved.