صفحه نخست   >  آرشیو کتاب ها

 راهنمای درخواست برداشت از حساب

 • نام بخش: فایل‌های راهنما
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: درخواست برداشت از حساب
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 519
 • تعداد بازدید: 455
...بیشتر

 راهنمای درخواست افزایش پوینت

 • نام بخش: فایل‌های راهنما
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: درخواست افزایش پوینت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 876
 • تعداد بازدید: 620
...بیشتر

 استراتژی معامله با فرکتال ها

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 241
 • تعداد بازدید: 389
...بیشتر

 استراتژی POP N Stop

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 341
 • تعداد بازدید: 361
...بیشتر

 استراتژی کندل چکش در آغاز بازار

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 257
 • تعداد بازدید: 255
...بیشتر

 استراتژی همپوشانی فیبوناچی دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 219
 • تعداد بازدید: 218
...بیشتر

 استراتژی فیبوناچی و خطوط پیووت

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 352
 • تعداد بازدید: 338
...بیشتر

 استراتژی استوتاستیک دوتایی

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 122
 • تعداد بازدید: 218
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner reversal

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 50
 • تعداد بازدید: 161
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 54
 • تعداد بازدید: 115
...بیشتر

 استراتژی Bolly bolinger bands

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر سال 2019 مورد استفاده ی بازار فارکس است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 42
 • تعداد بازدید: 106
...بیشتر

 استراتژی Blade Runner

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: این استراتژی یکی از 10 استراتژی برتر مورد استفاده در بازار فارکس و در سال 2019 است
 • هزینه دانلود: 5 پوینت
 • تعداد دانلود: 72
 • تعداد بازدید: 121
...بیشتر

 مدیریت سرمایه و کنترل ریسک برای معامله‌گران

 • نام بخش: مدیریت سرمایه
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: مدیریت سرمایه و کنترل ریسک
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 424
 • تعداد بازدید: 539
...بیشتر

 مقدمه‌ای بر تجزیه و تحلیل موج

 • نام بخش: تکنیکال
 • ارسال کننده: admin
 • موضوع: امواج الیوت
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 384
 • تعداد بازدید: 463
...بیشتر

 Quantitative Trading

 • نام بخش: Technical
 • ارسال کننده: soltani128
 • موضوع: Quantitative Trading
 • هزینه دانلود: 0 پوینت
 • تعداد دانلود: 180
 • تعداد بازدید: 389
...بیشتر

© 2019 Your company. All rights reserved.